project information moddeling

project information moddeling


برای اینکه یک مدل با محوریت طراحی تهیه شود و از روی آن مدل مجازی ساختمان تکامل یابد به داده‌هایی نیاز است. در این نوشته به صورت بسیار مختصر بررسی خواهیم کرد که داده‌ها چگونه در پروژه‌های طراحی و ساخت جمع‌آوری می‌گردند و مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) چیست.

مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) یکی از عناصر مهم در مدلسازی اطلاعات ساختمان است. این مدل در استاندارد PAS در بند مربوط به فاز اصلی ارائه پروژه‌های ساختمانی اینگونه تعریف شده است.
“مدلی است که در طی فاز طراحی و ساخت یک پروژه تکامل می‌یابد.”

ایجاد مدل اطلاعاتی پروژه طی چرخه حیات پروژه

مدل اطلاعات پروژه به صورت تدریجی در سرتاسر چرخه حیات پروژه تکامل می‌یابد. این مدل در ابتدا یک مدل “طراحی-محور” است و سپس به مدل ساخت مجازی توسعه می‌یابد. این مدل ساخت مجازی به سازندگان انتقال یافته و آنان نیز آن مدل را پس از تکمیل به کارفرمایان تحویل می‌دهند.
مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) در مراحل اولیه شامل تعدادی المان کلی است که از طریق علائم و دیاگرام‌های ساده حجمی نمایش داده می‌شوند. المان‌های شاخص و مهم‌تر پروژه، از مرحله ابتدایی با جزئیات بیشتری تهیه می‌شوند تا تصمیمات به شکل آگاهانه‌تری گرفته شود. البته با پیشرفت پروژه سطح جزئیات نیز افزایش یافته و همزمان اطلاعات غیرضروری نیز کنار گذاشته می‌شود.

نظارت بر تکامل مدل اطلاعاتی پروژه (PIM)

مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) بر طبق برنامه کلی ارائه اطلاعات (MIDP) توسعه می‌یابد. اطلاعات و داده‌ها از طریق مجموعه تبادلات اطلاعاتی یا تبادل داده‌ها (data drops) به کارفرما ارائه می‌شود. در واقع فرآیند تبادل داده‌ها به‌مثابه توقفگاه‌هایی است که قبل از ادامه کار پروژه، مدیر اطلاعات بر آن‌ها نظارت می‌کند. این توقفگاه‌ها باید بر اساس الزامات اطلاعاتی کارفرما (EIR) و پروتکل‌های تکمیلی فناوری بیم مطابق با نظر کارفرما تعیین شوند. تبادلات اطلاعاتی و مراحل مختلف تحویل آن در اسنادی موسوم به حوزۀ خدمات شورای صنعت (CIC) تدوین می‌شوند.

اعتبارسنجی تبادل داده‌ها

برای اعتبارسنجی داده‌های دریافت شده در هریک از مراحل ورود اطلاعات باید فرآیندها، روش‌ها و مسؤولیت‌ها مشخص شوند. آنچه اهمیت دارد درنظرگیری صحت، سازگاری با استانداردها، یکپارچگی، استمرار و تمامیت داده‌ها است.
این تدابیر باید در الزامات اطلاعات کارفرما (EIR) دیده شود. همچنین روش‌های اعتبارسنجی برای بستر مشترک داده‌ها (CDE) که منبع دیجیتالی مشترک برای کل تیم پروژه محسوب می‌گردد، باید اعمال شود.

مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) شامل چه چیزهایی می‌شود

هنگام کار در بستر سطح دوم فناوری بیم، مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) معمولاً شامل مدل یکپارچه اطلاعات ساختمان و انواع داده‌های غیرگرافیکی و مدارک و همچنین اسناد پروژه است. مدل اطلاعاتی پروژه شامل طیفی از مدل‌هایی است که برای رابطه کاربری ایمن شده و تا اندازه‌ای نیز داده‌هایی بر آن بارگذاری شده که منشاء آن اطلاعات مدل اطلاعاتی کارفرما است که به صورت جداگانه وجود دارد.
بدیهی است که ثبت و توسعه اطلاعات از ابتدا موجب می‌شود که تیم‌های طراحی، هماهنگی، اجرا و پشتیبانی با استفاده از این اطلاعات یکپارچه و ساختاریافته، بتوانند به‌صورت کارآمد با یکدیگر همکاری کنند.

اقدامات پس از تکمیل مدل اطلاعاتی پروژه (PIM)

المان‌های مدل اطلاعات پروژه در هنگام تکمیل به مدل اطلاعات دارایی (AIM) در راستای الزامات اطلاعاتی کارفرما (EIR) انتقال می‌یابند.
بند PAS 1192:3 مشخص می‌کند که چگونه اطلاعات از مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) به مدل اطلاعات دارایی (AIM) منتقل شود یا مدل اطلاعات دارایی (AIM) چگونه برای دارایی‏‌های موجود ایجاد می‏‌گردد.
برنامه‌ریزی اطلاعاتی که به مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) اضافه می‌گردد، با استفاده از برنامه الزامات و ارائه خدمات (TIDP) موجود در پلان اجرایی فناوری بیم (BEP) تکمیل می‌شود. اطلاعات به اشتراک‌گذاری شده در مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) می‌بایست با استاندارد SMP مطابقت داشته و قبل از اشتراک گذاری و یا انتشار بررسی گردند.
به محض تکمیل این مرحله از پروژه، مدارک به‌دست آمده از مدل اطلاعاتی پروژه (PIM) به‌صورت رسمی از طریق تبادل اطلاعات با کارفرما به اشتراک گذاشته شده و از این اطلاعات برای به روزرسانی مدل اطلاعاتی کارفرما استفاده می‌گردد.

منبع : http://www.bimananews.ir

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.