مدیریت ساخت پروژه

مدیریت ساخت پروژه، استفاده و بکارگیری روش‌های مدیریت پروژه برای نظارت بر فرآیندهای برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت پروژه‌ها از شروع تا پایان است. هدف مدیریت ساخت، کنترل زمان، هزینه و کیفیت انجام پروژه ها است. مدیریت ساخت پروژها در بر گیرنده اقدامات اساسی زیر است:

۱- مشخص کردن اهداف پروژه و برنامه‌ها شامل تعریف دامنه، بودجه، زمان‌بندی، مشخصه‌های عملکردی مورد نیاز و انتخاب عوامل و دست اندرکاران پروژه؛

۲- ارتقا کارآمدی و بازدهی پروژه از طریق مدیریت کارآمد تأمین و تدارکات نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات؛

۳- مدیریت کامل فرآیندهای برنامه‌ریزی، طراحی، برآورد هزینه، برگزاری مناقصه و تعیین پیمانکاران، و ساخت و تحویل پروژه؛

۴- ایجاد سازوکارهای مناسب و برقراری ارتباطات موثر برای حل مناقشات؛

مدیریت ساخت هفت حوزه فنی و اجرایی را در پروژه‌ها دربر می‌گیرد: مدیریت برنامه‌ریزی پروژه، مدیریت هزینه، مدیریت زمان، مدیریت کیفیت، مدیریت قراردادها، مدیریت ایمنی و مدیریت ساخت حرفه‌ای. مدیریت ساخت حرفه‌ای، در عمل شامل تعریف ساختار مدیریتی تیم مدیریت پروژه، ایجاد ساختار کنترل پروژه، تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ایجاد پروتکل‌های ارتباطی و تعریف المان‌ها و فاکتورهای مبنای مناقشات و ادعاها در پروژه است.

خوشبختانه، فناوری VDC، مدیریت ساخت پروژه‌ها را تسهیل کرده است. این فناوری که از فناوری بیم (BIM) در ایجاد مدل مجازی بهره می‌گیرد. امکانات بالقوه و بالفعل مختلفی را برای مدیریت فرایندهای طراحی و ساخت در اختیار مدیران ساخت پروژه‌ها قرار می‌دهد و مدیران طرح و ساخت پروژه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از آن فرایندهای مختلف پروژه را قبل از شروع عملیات ساخت واقعی شبیه‌سازی کنند. به کمک این فناوری ارزیابی اقتصادی بودن پروژه‌­ها، برنامه زمان‌بندی و فرایندهای طراحی قبل از شروع عملیات اجرایی انجام می‌شود. همچنین این فناوری نقش موثری در مدیریت تدارکات، مدیریت ساخت و نصب، مدیریت کیفیت، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت ایمنی، مدیریت امور قراردادی و مدیریت تحویل پروژه ها دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.