BIM: شرکتهای کوچک و متوسط ​​و پیمانکاران فرعی عقب مانده اند

BIM: SMEs and subcontractors lagging behind


یک بررسی متقابل صنعت بر روی جذب BIM ، شکاف قابل توجهی بین شرکتهای کوچک و متوسط ​​، پیمانکاران فرعی و سایر صنایع را نشان داده است.

بررسی بیش از 150 کسب و کار، که توسط Construction News انجام شده است ، تقریباً در تمام مناطق صنعت، جذب قابل توجه BIM را نشان می دهد.

نتایج تفاوت قابل توجهی بین جذب BIM در طول زنجیره تأمین را نشان داد.

تقریباً 70 درصد از پیمانکاران اصلی، مشاوران، خدمات حرفه ای و مشتری ها استانداردهای BIM سطح 2 را کاملاً در سیستم های مدیریت مشاغل خود تعبیه کرده اند، یا وقتی یک پروژه به آنها محول می شود از BIM سطح 2 استفاده می کردند.

با این حال ، در حال حاضر فقط نیمی از پیمانکاران فرعی از سطح 2 استفاده می کنند.

مارک بیو، رئیس گروه BIM Task UK (انگلستان) گفت: “یک موضوع مشترک وجود دارد که پیمانکاران اصلی برای انجام هرچه بیشتر کار، باید بیشتر در مورد گرفتن معاملات کار کنید. این مزایای فراوانی را برای همگان خواهد داشت. “

این بررسی همچنین نشان داد، از 88 مشاغلی که حداکثر دارای 500 کارمند هستند، تنها 22 درصد استانداردهای سطح 2 را کاملاً تعبیه کرده اند.

اما در بین بنگاه هایی که بیش از 500 نفر اشتغال دارند، این رقم به 42 درصد می رسد.

فدراسیون ملی سازندگان، که نماینده بسیاری از مشاغل کوچکتر است ، گفت که از نتایج متعجب نشده است.

Tim Tim Whiteh مشاور تجارت و مهارت های BIM گفت: “این جای تعجب نیست! این نظرسنجی نشان می دهد که پیمانکاران بزرگتر احتمالاً از BIM استفاده می کنند و BIM در پروژه های بزرگتری اجرا می شود.”

“این ممکن است به این دلیل باشد که شرکت های بزرگتر در معرض BIM قرار می گیرند زیرا آنها روی پروژه های بزرگتری کار می کنند ، یا شاید برای تهیه تغییرات مورد نیاز به سادگی از منابع بیشتری برخوردارمیشوند.”

موانع درك شده نيز بسته به اندازه مشاغل ، واريانسي را نشان مي دهند.

آقای وایتهیل گفت: “یک یافته مهم این است که موانع اصلی آماده بودن BIM عبارتند از” مهارت “و” اجرای فرآیند “قبل از هزینه.”

با این حال ، ایشان متذکر می شوند که هزینه در بین شرکتهای کوچکتر و پروژه هایی با ارزش کمتر به عنوان سدی بزرگ تلقی می شود. این امر به یک نیاز مستمر برای حمایت از شرکت های کوچک و متوسط ​​اشاره دارد و باید تمرکز روی توسعه مهارت ها و فرآیندهای مختلف باشد. “

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.