ما زندگی آینده شما را شکل می دهیم.

ایده در معماری,
مهندسی و طراحی داخلی

ما در بخش هنر و سرگرمی ، معماری ، روباتیک و فناوری و بخش های صنعتی مشاوره ، طراحی ، مهندسی می کنیم و محصولاتی را تهیه می کنیم.

اجرا

اجرای پروژه‌های تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی

کنترل پروژه cpm

تعیین برنامه زمانبندی و کنترل پروژه با استفاده از سیستم‌های نرم‌افزاری مربوطه

مشاوره

مشاوره حرفه‌ای و تخصصی و ارائه راهکارهای بهینه در زمینه تاسیسات مکانیکی و برقی
طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری و صنعتی

MTO

متره دقیق و کامل تمام اجزای پروژه

 

مدلینگ

طراحی کامل و planning نقشه‌های مهندسی به صورت سه بعدی با استفاده از سیستم نرم‌افزاری (BIM)

نظارت

نظارت گروهی و انفرادی جهت پروژه‌های تاسیسات مکانیکی و برقی

148

پروژه های انجام شده

21

مهندسان واجد شرایط

180+

امکانات کار

2+

شعب در سراسر جهان

ما این تخصص را داریم که با خدمات خود از ارزش ملک شما محافظت کنیم. ما در ارائه خدمات با کیفیت که فراتر از انتظارات مشتریان است افتخار می کنیم.

شرکت ما

کارهای مختلفی را انجام می دهیم

تصویر

ارائه و راه حل های ساختمانی

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت وساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

ما در هر یک از مناطق به جامعه و محیط زیست تعهد داریم
جایی که ما فعالیتهای تولیدی خود را انجام می دهیم ما از منابع طبیعی مراقبت می کنیم
و از اکوسیستم های بومی محافظت می کند.

مدیریت
ساخت و ساز

این منطقه کنترل مورد نظر خود را بر روی همه جنبه های مهم پروژه شما ارائه می دهد.

صاحب
نمایندگی

نماینده یک مالک خوب باعث صرفه جویی در وقت ، پول زیادی برای مشتری می شود.

پیمانکار
عمومی

مشتری ها را استخدام می کنند ، زیرا بدون شک ارزش بسیار خوبی را ارائه می دهیم.

خدمات تاسیسات ساختمان

گرمایش، سرمایش، اطفا حریق، آبرسانی، روشنایی و تاسیسات برق صنعتی در پروژه های صنعتی

طراحی، مدل سازی، بهینه سازی انرژی و اجرای مجتمع های چند منظوره تجاری تفریحی

طراحی، مدل سازی و اجرای سیستم بخار در کاربری های فرآیندی و تهویه مطبوع

طراحی، مدل سازی و اجرای بیمارستان ها و مراکز درمانی

مشاوره، طراحی و آنالیز و اجرای تهویه صنعتی کارخانجات

طراحی، مدل سازی و اجرای موتورخانه های صنعتی

طراحی، مشاوره و اجرای سردخانه های صنعتی

طراحی فضاهای استریل و اتاق تمیز

خدمات تاسیسات مکانیکی

محاسبه مقدار هدر رفت یا صرفه جویی گرما

انتخاب تجهیزات حرارتی و برودتی

طراحی سیستم اطفاء حریق

تهیه نقشه جایگذاری تجهیزات

تهیه نقشه کانال ها

مدل سازی سه بعدی موتورخانه، پایپینگ و کانال ها با Revit

طراحی شماتیک سیستم گرمایش و سرمایش

طراحی و اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

تهیه نقشه تاسیسات مکانیکی

شاپ درایینگ و ازبیلت

متره و برآورد

خدمات تاسیسات برقی

تهیه جداول پنل الکتریکی و پنل های سیستم توزیع

تهیه نقشه سیستم روشنایی ساختمان

طراحی روشنایی داخل و خارج ساختمان

طراحی سیستم توزیع برق ساختمان

تهیه نقشه های ساپورت کابل ها

طراحی سیستم های توزیع قدرت

طراحی نمودارهای سیم کشی

طراحی سیستم اعلان حریق

جانمایی فیکسچرهای روشنایی بر اساس سطح لوکس

تهیه جداول پنل ها با تمامی جزئیات مورد نیاز مشتری

تهیه نقشه های تاسیسات برقی ساختمان

تهیه جداول فیکسچرهای روشنایی

انتخاب فیکسچرهای روشنایی

محاسبه سطح لوکس (Lux)

محاسبه نسبت های MCB

انتخاب سایز سیم کشی

خدمات تاسیسات آبرسانی

خدمات طراحی و تهیه نقشه های لوله کشی آب مصرفی

خدمات طراحی و تهیه نقشه لوله کشی گاز شهری

تهیه نقشه سیستم های هوا فشرده و گاز طبی

ارائه شاپ داریینگ، ازبیلت، مختصات و مشخصات

ارائه جداول، نقشه ها و جزئیات رایزرها

تعیین موقعیت ساپورت گذاری لوله ها

تعیین موقعیت و سایز پمپ ها

تهیه جداول تجهیزات

انتخاب سایز لوله ها

تهیه نقشه ها و جزئیات آب ورودی و سیستم توزیع آن

ارائه نقشه های لوله کشی و زه کشی آب (drain)

ایجاد حلقه های انبساطی جهت لرزه گیری

تعیین سایز لوله و موقعیت مکانی مناسب

طراحی سیستم جمع آوری فاضلاب

طرح بندی لوله ها از نظر گرید آن ها

تعیین فضای مورد نیاز میان لوله ها

تهیه نقش و جزئیات پساب ها

لوله کشی فاضلاب بهداشتی

تعیین سایز دریچه ها