شرکت NEC ، مجموعه پیشرو در زمینه ساخت و ساز صنعت ساخت و ساز ، یک پلت فرم دیجیتال جدید را برای پشتیبانی از تیم ها در سراسر زنجیره تأمین ساخت و ساز با مسیرهای پیچیده تهیه و پیمانکاری اعلام کرده است.