بعد پنجم مدل جامع اطلاعات ساختمان

بعد پنجم مدل جامع اطلاعات ساختمان چیست و چه مزیت‌هایی دارد؟

مدل جامع اطلاعاتی در فناوری بیم از ابعاد گوناگون اطلاعاتی تشکیل شده است. این ابعاد نه‌تنها اطلاعات فنی را برای طراحی و ساخت در اختیار کاربران مراحل گوناگون پروژه قرار می‌دهد بلکه اطلاعات مهمی نظیر برآورد هزینه را برای مدیران پروژه فراهم می‌کند. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که مدلسازی پنج‌بعدی در مدل جامع اطلاعاتی چیست و وارد کردن اطلاعات هزینه چه مزیت‌هایی برای پروژه به همراه خواهد آورد.

ادامه مطلب
مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدل اطلاعات ساختمان

مدل اطلاعات ساختمان، یک مدل اطلاعاتی غنی، تشکیل شده از منابع اطلاعاتی چندگانه است، که المان‌های آن می‌توانند در میان بهره‌برداران به اشتراک گذاشته شده و در طول چرخه حیات یک ساختمان از لحظه آغازین ساخت تا هنگام از بین رفتن آن، نگهداری و بهره‌ برداری شوند. مدل اطلاعات ساختمان می‌تواند شامل مشخصات قراردادها، مشخصات فنی، کارکنان، برنامه‌ریزی‌ها، متره و برآورد، فضاها و مشخصات ابعادی باشد(NBS,2011). به عبارت دیگر، فناوری بیم (BIM) ارائه دیجیتالی مشخصات فیزیکی و کاربردی تسهیلات است.

ادامه مطلب