یک سکوی تجسم نمایشگرهای داده را بر روی نمای شما از یک سایت شغلی با تلفیق داده ها ، نرم افزار AR و حسگرهای دستگاه تلفن همراه نشان می دهد.