یکی از بزرگترین مزیت‌های فناوری بیم(BIM) ، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز است. این کار از راه‌های مختلفی انجام می‌گیرد که در این نوشتار به شش روش از مجموعه روش‌های کاهش هزینه اشاره شده است.