واقعیت ساخت دیجیتال

واقعیت ساخت دیجیتال

در دو دهه گذشته ما شاهد بودیم که فناوری ابتدا از طریق برنامه های کاربردی وب مدیریت مدیریت ، سپس به پیش ساخت و ساز از طریق BIM و VDC (طراحی مجازی و ساخت) و سپس سرانجام وارد برنامه پروژه های تلفن همراه می شود. اغلب برای جایگزینی برنامه ها و مشخصات کاغذ در نظر گرفته شده اند.

ادامه مطلب