بیمارستان 1000 تختخوابی شریعتی 2 در تهران منطقه 22 (انتهای اتوبان خرازی) واقع بوده و به لحاظ وسعت و عملکرد جز بیمارستان های مطرح کشور به حساب می آید. عملیات اجرای این بیمارستان از 1395 شروع شده است