مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) به یک فرآیند جامع مبتنی بر همکاری در صنایع ساخت‌وساز تبدیل شده است. فناوری بیم (BIM) برخلاف تاریخچه کوتاه خود در طول دهه گذشته، رشد فزاینده‌ای داشته است. این رشد اساساً به دلیل قابلیت‌های این فناوری در پروژه‌های ساختمانی است.